РАЗВЛЕЧЕНИЯ


Царството на бялата водна лилия - с. Малък Преславец

с.Сребърна

бялата водна лилия -
с. Малък Преславец

Допълнителна информация

Една изумително красива гледка ще видите в Защитена местност "Блатото Малък Преславец", отстояща на 4 км северно от едноименното село и в непосредствена близост до р. Дунав.

Тук е Царството на водните лилии - блато с огромни колонии от бяла водна лилия (Nymphaea alba), която е със статут на застрашен вид в Червената книга на България. В района тя е образувала колонии, които заемат ОКОЛО 46 ДКА ОТ ПОВЪРХНОСТТА НА БЛАТОТО и формират най-голямата цъфтяща популация на територията на България.

Блатото Малък Преславец е обявено за защитена местност и е една от последните запазени влажни зони по българския бряг на р. Дунав. Отстои на около 30 км от резерват “Сребърна”. Птичето богатство на района до този момент наброява 147 вида, като гнездящи от тях са 82 вида. Установени са около 180 вида висши растения - 4.8 на сто от висшата флора на България.

Любопитен факт е, че всяка година блатото замръзва и зимуващите водолюбиви птици се насочват към река Дунав. В тази все още непозната, екзотична и необичайна природна среда всяка година в средата на месец юни се организира "Празник на водните лилии"

Красивата природа в комбинация с атрактивна програма събира стотици гости, любители на природата, веселието и пълноценната почивка. По традиция се провежда и състезание за улов на риба.