РАЗВЛЕЧЕНИЯ


Природонаучен музей - село Сребърна

с.Сребърна

Природонаучен музей

Допълнителна информация

В село Сребърна е построен природно научен музей, в който могат да се видят експонати от птици, бозайници, земноводни, влечуги, риби, насекоми и растителни видове обитаващи резервата.

Природо-научният музей при биосферен резерват "Сребърна" притежава експозиция от препарирани обитатели на резервата. От музея може да се наблюдават птиците в резервата. Поставена е видеокамера в сърцето на блатото, където гнездят пеликаните и чрез видеовръзка картината и звуците се предават на екран в музея. Около резервата е направена екопътека, като на известно разстояние по нея са построени беседки за утмора и наблюдателни площадки, откъдето може да се наблюдават птиците.

Сребърна е сред Стоте национални туристически обекта на Български туристически съюз и има печат.

Работно време:
лято: 08.00-12.00 и 14.00-18.00 ч.;
зима: 08.00-16.00,
поч. дни събота и неделя
Телефон: 08677 2469